צור קשר


 • מהי שיטת IMT
  • קריטריונים להכשרה ב-IMT
   • חומרי הכשרה ב-IMT
    • מטפלים IMT

     מהי שיטת IMT

     Integrative Mindbody Therapy (טיפול גופנפש אינטגרטיבי) היא שיטת טיפול בפסיכותרפיה גופנית התייחסותית. היא פותחה על ידי בשנות התשעים המאוחרות וקיבלה את אופייה ההתייחסותי בתחילת שנות האלפיים. הטיפול נשען על שלושה צירים: פסיכותרפיה גופנית, עבודה עם מצבי תודעה חלופיים, ופסיכותרפיה התייחסותית. המשותף לשלושת הצירים הללו היא תשומת לב לתהליכים אפקטיביים, רגשיים, המעודדים יצירה של מרחבים אינטרסובייקטיביים – שדה בתוכו העצמי הוא נפרד אך בו-בזמן גם חלק מתהליך רחב יותר (נפש רחבה). ארגז הכלים הטיפולי נטוע הן במסורות רייכיאניות (פסיכותרפיה גופנית) והן בשמאניזם והיפנוזה, אך ההתערבויות הטיפוליות נעשות מתוך דיאלוג עם מודלים תיאורטיים וקליניים הומניסטיים, אנאליטיים והתייחסותיים.

     בגיבוש שיטת ה-IMT, הושפעתי מפסיכותרפיה גופנית רייכיאנית, ובעיקר מעבודתם של סטנלי קלמן, ניק טוטון, גיא גלדסטון וזילקה ציל, כמו גם מפסיכותרפיה והיפנוזה אריקסוניאנית ובעיקר משיטת הטיפול של סטיבן גיליגן - self-relations psychotherapy. השפעות אלו מדגישות עבודה טיפולית מונכחת גוף מצד אחד, לצד עבודה עם מצבי תודעה חלופיים (טראנס). השפעותיי הפסיכואנליטיות כוללות תיאוריית התקשרות, יחסי אובייקט, ופסיכואנליזה אינטרסובייקטיבית והתייחסותית.  

     ב-IMT הפרט (והדיאדה) נתפס כנע בפעימה תמידית בין צורה לזרימה, בין מצבים (states) לתהליכים (processes). יכולתנו להתארגן באופן תואם מציאות ושינוי ולהישאר ברגעי הרטט הלא ידועים בין התארגנויות היא סימן לבריאות. למעשה, IMT  בוחנת את האופן בו אנו מארגנים את עצמנו – בתוך גופנו, במבני הרגש-מחשבה-שפה שלנו, ובתוך מערכות יחסים. התהליך הטיפולי פחות מתמקד ב "תיקון" בעיות או כאבים ובמקום זה מתמקד בשיפור מערכות היחסים שלנו בין רמות ארגון פנימיות וחיצוניות. מערכת היחסים הטיפולית הופכת אם כן לא רק לפלטפורמה העברתית לבחינת תבניות-קשר קודמות, כי אם גם מיקרוקוסמוס של התארגנות פנימית, ושינוי במערכת היחסים הטיפולית מובן כשינוי פנימי, הסולל דרך להתארגנויות מחודשות. מושג הטראנס (המרחב שבין לבין) הוא מרכזי לעשייה הטיפולית.

     ההתערבויות הפסיכותרפויטיות ב-IMT הן משניות למערכת היחסים הטיפולית ונמצאות בדיאלוג קבוע עם הקשר הטיפולי, שוב ושוב נחזור לבחון את העולם דרך הגוף, השפה והקשר הטיפולי - ואותנו (את הדיאדה הטיפולית) דרך העולם. סגנון הטיפול ב-IMT  משלב יין ויאנג – בין עבודה חודרת ויוזמת לעבודה מכילה וממתינה. 

     הכשרה מובנית ב-IMT  מוצעת הן באנגליה ובן בישראל, במסגרת התוכנית לפסיכותרפיה גופנית בת-זמננו במרכז הישראלי לרפואת גוף נפש. סדנאות והרצאות על IMT  ניתנות ברחבי העולם באופן קבוע. ההכשרה שמה דגש על התמקמות טיפולית ועבודה עם כוונה, לצד למידה חווייתית ופנימית, התנסותית ותיאורטית.    


     © כל הזכויות שמורות לד"ר אסף רולף בן-שחר | צילום: כרמלה קיט
     tivonet