As Raven Calls
רפואת החיות - סדנה מרוכזת
15-19 בנובמבר,
אתונה – יוון  

 

 תודעות מרפאות 
קבוצת התפתחות חצי פתוחה:
עבודה עם מצבי תודעה חלופיים כמצע להתמרה, לשינוי ולצמיחה: 
כל יחידה תכלול 8 מפגשים בני 4 שעות. דצמבר 2018,
קרית טבעון

       
      

 


מגע וקשר נמצאים סביבנו כל העת, פועמים ורוטטים בינינו ובתוכנו – בליבת היותנו בני אדם נחה האפשרות לקשר מונכח גוף.
אתר זה מציג את עבודתו של ד"ר אסף רולף בן-שחר, פסיכותרפיסט, כותב ומורה. ניתן ללמוד על עשייתו דרך קריאה, האזנה או ציפייה.
למעוניינים/ות ללמוד עוד, אפשר למצוא מידע על טיפול פרטני, הדרכה, הכשרה וסדנאות בארץ ובעולם.
צור קשר
פסיכותרפיה והדרכה
#f1#

אני מציע פסיכותרפיה פרטנית למבוגרים/ות ומתבגרים/ות, והדרכה למטפלות, מטפלים ולמטפלים/ות בהכשרה.

פרסומים
#f1#

הכשרה ב -IMT
#f1#

IMT היא שיטת הטיפול שלי, יצרתי את השיטה כאינטגרציה וריקוד בין שיטות טיפול שונות וגישות להתפתחות אישית.

© כל הזכויות שמורות לד"ר אסף רולף בן-שחר | צילום: כרמלה קיט
tivonet